Naše portfolio
Právní zastoupení
Scrollujte dolů

Právní zastoupení

Váš bývalý poskytovatel hostingu Vám nechce poskytnout přístup k Vašim datům i když jste zažádal včas anebo ještě máte hosting předplacený? Váš tvůrce webu Vám nechce poskytnout doménu, kterou Vám registroval a tvrdí, že Vám ji vydat nemusí, dokud si u něj něco nezaplatíte? Chcete opustit svého poskytovatele hostingu, ale on neprojevuje dostatečnou součinnost?

 

Tohle vše se bohužel někdy děje. Stávají se případy, kdy menší poskytovatelé (tvůrci), když zjistí, že odcházíte k jinému poskytovateli, tak vymažou data, nebo Vám je nechtějí předat s tím, že tvrdí, že už je vymazali a že na ně nevedla doména atd., prostě se Vám snaží házet klacky pod nohy. Zde je zapotřebí tvůrcům vysvětlit co je správa a údržba dat na internetu a zda vymazali klientův obsah záměrně, dopouští se tím poškození cizí věci. V případě, že tvůrce registroval doménu na své kontaktní údaje a nyní Vám ji nechce vydat až po zaplacení "odstupného", nebo jiné podmínky, je zapotřebí zas vysvětlit, že se dopouští trestného činu zadržování cizí věci i když doména je psaná na něj, jelikož si ji klient zaplatil a byla používána jím, jedná se prakticky o podvodné jednání bývalého tvůrce webu.

 

V tomto případě se neváhejte na nás obrátit i s obyčejnou konzultací, jak to vidí naše právní oddělení, zkusíme Vašeho bývalého tvůrce, nebo poskytovatele vyzvat k součinnosti a v případě, že nebude vyhověno, tak po dohodě s Vámi mužem sepsat žalobu. Rádi Vás v této věci budeme zastupovat.

 

Naštěstí 90% tvůrců a malých poskytovatelů se s námi dohodne, když si uvědomí zbytečnost svého jednání, že klienta stejně už nezíská a zbytečně mu škodit nemá smysl, natož, když už my monitorujeme veškeré jeho jednání, které rádi u soudu doložíme.

WONDER WEB