Registrace ochranné známky | Ochranné známky | WONDER WEB
Naše portfolio

Ochranné známky

Scrollujte dolů

Registrace ochranné známky

Pomáháme Vám s registrací ochranných známek.

Pokud již máte vytvořenou nějakou svou značku, výrobek, nebo službu, logo apod - zkrátka vše, co chcete kterou ochranou známkou ochránit, jste u nás správně. Trh se stává čím dál tím náročnější a je nutné odlišit Vás a Vaši firmu od Vaší konkurence. Ochranná známka ochrání Vaše výrobky, služby, ale i nápady, zkrátka vše, co by mohla Vaše konkurence nekale využít .

Při registraci ochranných známek se nás často ptáte, na to - jaký je postup, co musíte splňovat, kolik Vás to bude stát a jak je tento proces náročný a na co nesmíte zapomenout. Jsme připraveni Vám pomoci s registrací ochranné známky a zodpovědět Vám Vaše otázky.


Ochranné známky

Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Tyto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech výrobků, propagačních materiálech, na obchodních listinách, k označení služeb apod. a to v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakýchkoliv barevných provedení.


Význam ochranných známek

Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.


Co je ochranná známka?

Dle zákona může být ochrannou známkou jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

  • odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
  • být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Co pro Vás zajistíme:

  • po uvedení základních informací Vám připravíme návrh seznamu výrobků a/nebo služeb na míru dle Mezinárodního třídění a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a doporučíme případné rozšíření seznamu tak, aby skutečně odpovídal Vašemu zaměření
  • doporučíme případnou úpravu loga, zajistíme základní grafické úpravy v rámci ceny za registraci ochranné známky
  • upozorníme na zjevná rizika, která mohou vzniknout v průběhu zápisného řízení
  • bezodkladně zpracujeme a podáme žádost o registraci ochranné známky (včetně urgentního zpracování bez navýšení ceny)
  • v průběhu řízení vyřídíme výhrady Úřadu
  • při závažnějším průběhu řízení Vás upozorníme na nastalou situaci, provedeme analýzu celého problému (např. v případě připomínek k zápisu, námitkám proti zápisu) a navrhneme možná řešení, která by mohla vést k registraci ochranné známky
  • po úspěšném zápisu Vám zašleme osvědčení o zápisu a zařadíme Vás do databáze sledování k obnově
  • po zápisu ochranné známky vedeme Váš spis a pokud nastanou komplikace po zápisu (např. uplatněný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, návrh na zrušení ochranné známky apod.) provedeme analýzu celého problému a navrhneme možné řešení k udržení zachování daného právaOznačení ochranné známky

Registrovaná ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku nejčastěji umístěném v pravém horním rohu. Umístění symbolu ® zákon nenařizuje, ale je vhodné je k chráněnému označení umístit a dát tím najevo, že je označení chráněno. 

WONDER WEB