Programování webových aplikací na míru | Zakázkové programování | WONDER WEB
Naše portfolio

Zakázkové programování

Scrollujte dolů

Programování webových aplikací na míru

Při návrhu webových stránek podrobně analyzujeme konkrétní zadání a webové stránky a aplikace tvoříme na míru dle zadání našeho klienta.  Zhotovený systém dodáváme jako kompletní řešení včetně vývoje, provozu a následné podpory. 

Začínáme komplexní analýzou požadavků a velmi pečlivě si s klientem specifikujeme konkrétní rozsah zadání, stejně tak i cenu, za kterou si stojíme. Pokud v průběhu prací  přidá klient další požadavky a funkce, dostává od nás ke schválení modifikovanou cenovou nabídku. 

A jak vypadá programování na zakázku v praxi? 

1. Analyzujeme a navrhujeme řešení -

Vzájemně si specifikujeme jak má Váš projekt vypadat, k čemu má sloužit, jestli jde o web s jehož pomocí chcete představit Vaši firmu a má mít pouze informativní charakter, nebo jestli chcete klientům nabízet své služby, nebo jestli chcete prostřednictvím webu prodávat. 
Analyzujeme Vaše hlavní cíle webu a stránky navrhneme tak, abychom Vašeho cíle společně dosáhli. 

2. Navrhneme technické řešení 

Podle analýzy zvolíme typ technického řešení a vysvětlíme klientům pro jaký typ technického řešení jsme se rozhodli, Klientům podrobně vysvětlíme, jak budeme postupovat při vývoji a jna aké konkrétní řešení se mohou v jejich projektu těšit. Odsouhlasíme si s klienty jednotlivé funkce všech modulů a vše specifikujeme v nabídce, kterou klientm zasíláme k odsouhlasení. 


3. Začínáme tvořit - design a hlavní funkce 

Ve spolupráci s grafiky z našeho týmu začínáme tvořit na projektu podle konkrétního zadání, Začínáme tvořit první náčrty a návrhy grafického designu, případně tvoříme i logo - pokud ho klient požaduje, Nová webová aplikace vznikne jako interaktivní projekt, který Vám budeme průběžně zasílat ke schválení. 

4. Připomínkování a schvalování 

Velmi pečlivě si vyslechneme Vaše připomínky a budeme pracovat s Vámi i s Vašimi zaměstnanci a budoucími uživateli webových projektů na připomínkování a na základě zpětné vazby upravíme celý projekt - až do konečného schválení. 


5. Finální správa a údržba projektu 

Po zhotovení celého projektu Vám budeme zajišťovat i správu a údržbu. Webové stránky a aplikace budeme nadále udržovat v chodu a budeme Vám nápomocni s technickou podporou, případně můžeme i nadále pracovat na vylepšení již stávajících verzí projektu. 
WONDER WEB